https://www.iyigun-oktaypartners.com/wp-content/uploads/2021/12/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu.jpg

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İyigün & Oktay Avukatlık Ortaklığı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden itibaren yerli ve yabancı müvekkillerine hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil mevzuata uyum hem de Avrupa Birliği ilgili mevzuatına uyum konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ofisimiz, müvekkillerine, özel gereksinimleri doğrultusunda kişisel verilerin korunmasına uyum projeleri hazırlayarak sunmaktadır. Söz konusu projeler kapsamında ve müvekkilin organizasyon yapısı doğrultusunda işlevsel ve sürdürülebilir bir kişisel verilerin korunması yönetim sisteminin oluşturulması, müvekkile kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık eğitimi verilmesi, ilgili mevzuat uyarınca gerekli olan tüm belgelerin, politika ve prosedürlerin hazırlanması, müvekkilin taraf olduğu sözleşmelerin kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum bakımından incelenmesi gibi çok çeşitli hizmetler vermektedir. Bu kapsamda temel çalışma alanlarımız aşağıdaki gibidir:

  • Uyum projelerinin yürütülmesi kapsamında veri sorumluları, veri işleyenlerin hak ve yükümlülükleri, veri ihlali bildirimlerinin yapılması, kişisel verilerin işlenmesine, aktarımı ve silinmesine ilişkin politikaların, yönetmeliklerin, aydınlatma metni, açık rıza formları ve taahhütnamelerin hazırlanması,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) veri ihlallerinin bildirilmesi ve Kurul kararlarına karşı yargı yoluna başvurulması,
  • VERBIS kayıt sistemi yükümlülüğü koşullarının yerine getirilmesinde hukuki destek sağlanması,
  • Yurt dışına veri aktarımlarında bağlayıcı şirket kuralları ile standart sözleşme kurallarının hazırlanması.
İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
https://www.iyigun-oktaypartners.com/wp-content/uploads/2021/12/logo2-320x399.png
Mutlukent Mahallesi 2012. Cadde Beyköy Sitesi 2/19 Çankaya-Ankara
+90 312 922 15 82
+90 850 888 94 68

      Her Hakkı Saklıdır © 2021

İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]