GenelTRAFİK KAZALARINDA ARAÇ DEĞER KAYBI VE ONARIM BEDELİ TALEBİ

4 Aralık 20230

Günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaştığımız trafik kazaları her araç kullanıcısının başına gelebilir. Trafik kazası gerçekleştiğinde sürücünün sakin kalması ve kaza tespit tutanağını hassaslıkla doldurması gerekir. Karşı tarafın ruhsat bilgilerinin doğru yazılması ve kusur oranının özenle tutanağa geçirilmesi sonrası için çok önemlidir.  Bu yazıyı okuyorsanız ve bir trafik kazası geçirdiyseniz öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Bu yazımızda bir trafik kazası sonrasında karşı taraftan talep edebileceğimiz iki önemli kalem olan‘’ARAÇ DEĞER KAYBI’’ ve ‘’ ONARIM BEDELİ’’ kavramları siz değerli okuyucularımıza anlatılmaya çalışılmıştır.

ARAÇ DEĞER KAYBI

Geçirmiş olduğunuz trafik kazasından sonra aracınızda meydana gelen hasarların onarımı karşılığında ödemiş olduğunuz bedelin yanı sıra aracın değerinde ikinci el piyasasında meydana gelecek olan düşüş, ARAÇ DEĞER KAYBI olarak adlandırılır. Aşağıda anlatılan hukuki süreçten önce en önemli konu kusur oranıdır. Hukukumuzda düzenlenen kusur oranında tazmin ilkesi gereği herkes kendi kusurundan doğan zararı gidermekle yükümlüdür. Dolayısıyla Değer Kaybı için ödenecek tutarda kusur oranlarına göre ödeme yapılacak olup bu hususa çok dikkat etmek gerekmektedir. Bizlere sıklıkla sorulan sorular üzerinden bu önemli konuyu ele aldık.

Sigorta şirketlerinden ne kadar tazminat alma hakkım var ? Miktar belirliyse üst limitten fazla miktarda zararımın tazmini için nasıl bir yol izlemeliyim?

Meydana gelen trafik kazası sonucu kusurlu olan tarafın sigortacısı olan sigorta şirketi 2023 yılı için meydana gelen değer kaybının 120.000,00-TL kadarından sorumludur. Şayet aracınızda meydana gelen değer kaybı bir ekspertiz hizmetiyle tespit edilmiş ve miktar 120.000,00-TL üzerinde belirlenmişse kalan kısım için ruhsat sahibi veya kazada kusurlu olan şoföre başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Örneğin aracınızda kaza sonucu 400.000,00-TL bedelinde bir değer kaybı oluştuğu ihtimalde kusurlu karşı aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasını yapan sigortacısı somut olayları da göz önüne alarak sizlere maksimum 120.000,00-TL ödeme yapar. Kalan 280.000,00-TL’lik kısım için ruhsat sahibi veya kazada kusuru olan şoföre başvuruda bulunabilirsiniz.

Değer kaybı tazminatı için başvuru usulü nedir?

Başvuru sigorta şirketine dilekçe vermek suretiyle yapılır. Ancak unutmamak gerekir ki bu yalnızca başvurudur.  Başvurunun sonucunda sigorta şirketi çeşitli nedenlerle başvurunuzu reddedebilmektedir. Bu ihtimalde aracınızda meydana gelen değer kaybı tazminatının tahsili amacıyla Sigorta Tahkim Komisyonu veya Asliye Ticaret Mahkemelerinin görevinde olan Tazminat davası açmak durumundasınız.

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurunun avantajları nedir ?

Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru usulü bir farklı yazımızda siz okuyucularımıza ayrıntılı bir şekilde anlatılacak olup bu alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun en önemli avantajı, değer kaybı dosyanızın hakem ataması gerçekleştikten sonra 4 ay içerisinde sonuçlanıyor olmasıdır. Lakin dikkat edilmelidir ki Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için başvuru ön şartları, başvuru şartları ve başvuru sonrası ara karar, çıkan karardan sonra başlatılan diğer hukuki süreçler zahmetli ve hukuki destek almanız gereken hususlardır. Avukatınızla birlikte bu süreci yürütmek sizler adına çok daha rahat bir sürecin geçmesi açısından son derece önemlidir.

Trafik kazası sonucu değer kaybı dışında hangi tazminat türlerini talep edebilirim?

Kazada kusursuz olan tarafsanız ve dava yoluna gidecekseniz söz konusu davada araç değer kaybının yanında ikame araç bedeli ve kazanç kaybı bedeli gibi diğer tazminatları da talep hakkına sahip olursunuz. Bu iki konu diğer yazılarımızda siz değerli okuyucularımız için kaleme alınacaktır.

Trafik kazası yaptığım tarihin bu süreç için önemi var mı?

Elbette. Trafik kazalarından doğan değer kayıpları için değer kaybının öğrenildiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde dava açılması gerekmektedir. Ancak şartlar oluşursa genel süre 10 yıl olarak düzenlenmiştir.

Peki aracınızda meydana gelen her hasar değer kaybına konu olabilir mi?

Maalesef hayır. Zira Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre onarımı için boya gerekmeyen parçalar (örneğin far, silecek, jant gibi) değer kaybı olarak nitelendirmez. Dolayısıyla onarımı için boya gerektirmeyen parçalar için değer kaybı tazminatına hükmedilmeyecektir.

Kazada kusuru olan tarafın sigortacısı olan sigorta şirketini nereden tespit edebilirim?

Meydana gelen trafik kazasında ‘’Ölümlü/ Yaralamalı Kaza Tespit Tutanağı’’ nın 2. Sayfasında tarafların sigortacıları ve sigorta acente ve poliçe numaralarına erişebileceğiniz gibi, ‘’Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağı’’nda karşı tarafça bu bilgilerin tutanağa yazılmış olması gereklidir. Bu iki durumun yokluğunda ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin web sayfasından kusurlu olan tarafın aracının plaka bilgileri ve kaza tarihi sisteme kaydedilerek sigortacı bilgisine ulaşmak mümkündür.

Son olarak karşı tarafın Zorunlu Trafik Sigortasının dışında İhtiyari Mesuliyet Sigortası varsa poliçe limitlerinin de kontrol edilmesiyle sigorta şirketinin yukarıda bahsi geçen 120.000,00-TL’lik limitin üzerinde bir tazminat ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Bu sebeple başvuru usulleri, tazminat miktarları ve zamanaşımı durumları somut olaya göre farklılık gösterecek olup siz değerli okuyucularımızın bu süreçte hukuki yardım almasını tavsiye ederiz.

ONARIM BEDELİ

Öncelikle hemen belirtmek gerekir ki onarım bedeli için gerek sigorta şirketine başvuru gerekse Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru için yukarıda izah edilen araç değer kaybı ile temel olarak aynı yöntemlerle süreç ilerleyecektedir. Onarım Bedeli, meydana gelen trafik kazasında aracınızda oluşan hasarın uzmanlar tarafından tamiri bedelidir. Bu onarım bedelinin faturalandırılmasıyla veya kazadan sonra tanzim edilmiş ekspertiz raporunda tespit edilecek Hasar veya Onarım bedelinin kusurlu olan tarafın sigortacısı olan sigorta şirketinden talep edilmesi gerekmektedir.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “Tazminat ve Giderlerin Ödenmesi” başlıklı B.2 nci maddesinin dördüncü fıkrasında;

Hasar halinde, hasar gören parça, onarımı mümkün değilse veya eşdeğer parça veya yeniden kullanılabilir parça ile değişimine imkân yok ise orijinali ile değiştirilir. Bu paragraf uygulaması sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükme göre hasarlı aracın öncelikle tamir edileceği, onarımın mümkün olmaması halinde ise hasar gören parçanın eşdeğer parça ile değiştirilmesi, eşdeğer parçanın mevcut olmaması durumunda ise orijinali ile değiştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, uygulamada onarımı mümkün olmayan parçaların “eşdeğer” veya “orijinal” parça yerine, mevzuata aykırı olarak daha düşük kalitedeki (yan sanayii) parçalarla değiştirilebildiği görülmektedir. Bu durumda sigorta şirketinden “hasar farkı bedeli” talep edilebileceği gibi “uygun parçanın takılması” da talep edilebilir.

Bir kaza meydana geldiğinde sakinlikle Kaza Tespit Tutanağının tutulması, karşı tarafın ruhsat ve sigorta bilgilerinin titizlikle laınması ve kusur oranının doğru şekilde tutanağa geçirilmesi çok önemlidir. Sonraki süreçte gereken tüm hukuki desteği sağlamak adına tarafımıza ulaşabilirsiniz.

İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Avatar photo

by Tuğrul Oktay

İyigün & Oktay Avukatlık Ortaklığı kurucularından biri olan Tuğrul Oktay, Türkiye’nin uluslararası dört büyük denetim firmasından birinde yasal stajını tamamlamıştır. Bu süreçte sermaye piyasalarında işlem gören halka açık şirketlere, portföy yönetim şirketlerine ve girişim sermayesi yatırım fonlarına hukuki danışmanlık vermiştir. Staj sonrasında önde gelen hukuk bürolarında avukatlık yapmış, yerli ve yabancı şirketlerin yurt içindeki şirket işlerini ve dava süreçlerini yürütmüş, sözleşmelerinin hazırlanmasında aktif rol almıştır. Birkaç yıllık iş tecrübesinin ardından Hollanda’da yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tuğrul, yüksek lisans tezini uluslararası sözleşmeler hukuku alanında yazmıştır. Tuğrul’un temel çalışma alanları şirketler hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, sözleşmeler hukuku ve spor hukukudur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.iyigun-oktaypartners.com/wp-content/uploads/2021/12/logo2-320x399.png
Mutlukent Mahallesi 2012. Cadde Beyköy Sitesi 2/19 Çankaya-Ankara
+90 312 922 15 82
+90 850 888 94 68

      Her Hakkı Saklıdır © 2021

İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]