https://www.iyigun-oktaypartners.com/wp-content/uploads/2021/12/unnamed.png

İcra ve İflas Hukuku

İyigün & Oktay Avukatlık Ortaklığı, icra ve iflas hukuku kapsamında yerli ve yabancı müvekkillerine hızlı ve etkin bir hukuki danışmanlık ve uyuşmazlık çözüm hizmeti sağlamaktadır. Alacakların güvence altına alınması adına ilamlı ve ilamsız icra takiplerinin hazırlanması ve infazı ile birlikte gerektiği takdirde itirazın iptali davası açılmasını da kapsamaktadır. Bu kapsamda temel çalışma alanlarımız:

  • İlamsız ve ilamlı icra takiplerinin hazırlanması ve infazı ile birlikte gerektiği takdirde itirazın iptali davası açılması,
  • Haciz aşamasında menkul ve gayrimenkul hacizleri ile varsa kıymet takdirine itirazların gerçekleştirilmesi,
  • Satış aşaması sonucu alacağın tahsilinin sağlanması
  • Hükümle uyuşmayan ilamlı takiplere karşı icra emirlerinin iptalinin sağlanması,
  • Kambiyo senetleri uyarınca takibin sağlanması ile rehinli takiplerde İcra ve İflas Kanunu 150. madde hükmünce alacakların tahsili,
  • Alacaklı ile borçlu arasındaki anlaşma süreçlerinin yürütülmesi.
İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
https://www.iyigun-oktaypartners.com/wp-content/uploads/2021/12/logo2-320x399.png
Mutlukent Mahallesi 2012. Cadde Beyköy Sitesi 2/19 Çankaya-Ankara
+90 312 922 15 82
+90 850 888 94 68

      Her Hakkı Saklıdır © 2021

İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]