Vatandaşlık HukukuGAYRİMENKUL EDİNME YOLU İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANILMASI

29 Kasım 20230
197118

According to the Turkish Citizenship Law No. 5901 and the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law, a foreign national can become a Turkish citizen in line with the real estate he will purchase in Turkey and the decision of the President. In this article, the procedures and conditions for acquiring citizenship through real estate acquisition have been tried to be explained along with the most frequently encountered questions in practice.

QUESTION 1 : What is the most basic condition for gaining citizenship by purchasing real estate?

ANSWER : The foreigner must not have a situation that would prevent him from becoming a Turkish citizen in terms of national security and public order. The Administration has a discretionary power in this regard. For example, it will not be possible for a foreigner who has a criminal conviction or deportation order to acquire Turkish citizenship even if he meets all other conditions.

QUESTION 2 : How much should the property I purchase cost? Also, is there any other method other than purchasing?

ANSWER : As a result of the changes made in the legislation;

  • 12/01/2017 ile 18/09/2018 tarihleri arasında satın alınan taşınmaz/taşınmazların en az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında olması,
  • 19/09/2018 tarihinden sonra satın alınan taşınmaz/taşınmazların en az 400.000 Amerikan Doları tutarında olması,
  • 07/12/2018 tarihinden sonra satış vaadi sözleşmesi düzenlenmiş/düzenlenecek taşınmaz /taşınmazların en az 400.000 Amerikan Doları tutarında olması gerekmektedir.

Buna göre; 12/01/2017 tarihinden önce satın alınan taşınmaz ile 07/12/2018 tarihinden önce satış vaadi sözleşmesine konu edilen taşınmaz, değeri ne olursa olsun vatandaşlık başvurusuna konu edilemeyecektir.

Günümüzde ise yabancının en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl boyunca satılmaması şerhi koyulması suretiyle satın alması gerekmektedir. Başka bir deyişle yabancı, satın aldığı taşınmazı üç yıl boyunca başkasına satamayacaktır. Ayrıca yabancı, satın alma yerine noterde düzenlenmiş taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca da Türk vatandaşlığını kazanabilir. Buna göre üzerinde kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş taşınmazın üç yıl boyunca devir veya terkin yapılmayacağı tapu siciline şerh edilmeli, en az 400.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılmalı ve bu husus Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilmelidir.

SORU 3: Peki taşınmazın değeri ne şekilde tespit edilecektir?

CEVAP: Bu noktada satın alınacak taşınmazın değerinin TADEBİS (Taşınmaz Değerleme Bilgi Sistemi) üzerinden alınacak değerleme raporu ile saptanması zorunlu olup söz konusu raporun geçerlilik süresi 3 aydır.

SORU 4: Ev yerine başka bir gayrimenkul satın alarak Türk vatandaşlığı kazanabilir miyim?

CEVAP: Bu konuda mevzuatta özel bir düzenleme bulunmamakla birlikte başvuruya konu taşınmaz ev, arsa, tarla, bahçe veya iş yeri niteliğinde olabilir.

SORU 5: Satın alacağım evi ortağı olduğum şirket adına alırsam vatandaş olabilir miyim?

CEVAP: Yabancının satın alacağı taşınmazı kendi şahsı adına satın almalıdır. Kendisi yerine eşi, çocuğu veya ortağı olduğu şirketi adına satın alması durumunda vatandaşlık başvurusu kabul edilmeyecektir.

SORU 6: Taşınmazı birkaç arkadaşım ile birlikte satın almak istiyoruz. Bu durumda vatandaşlık başvurumuz kabul edilir mi?

CEVAP: Birden fazla kişi tarafından hisseli olarak sahip olunan taşınmazın tek bir yabancı tarafından satın alınması hali vatandaşlık başvurusuna konu olabilecektir. Ancak söz konusu taşınmazın paylı mülkiyet şeklinde birden fazla yabancı tarafından satın alınması halinde vatandaşlık başvurusu kabul edilmeyecektir. Diğer bir ifade ile yabancının ilgili taşınmazı tek başına edinmesi gerekmektedir. Bununla birlikte satın alınan taşınmazın sayısı değil, o taşınmaz/taşınmazların toplam değerinin en az 400.000 Dolar değerinde olması önemlidir.

QUESTION 7 : The real estate I will buy belongs to another foreign national. How does this affect my application process?

ANSWER : The seller must not be a foreign national. In other words, the seller must be a Turkish citizen. In addition, the seller must not be a first-degree relative of the buyer who is a Turkish citizen. In these cases, the citizenship application results negatively.

QUESTION 8 : What is the citizenship application process after purchasing the real estate?

ANSWER : After purchasing the real estate, a certificate of conformity must be requested for the foreign person from the relevant Land Registry Directorate, the Regional Directorate to which it is affiliated or the General Directorate of Land Registry and Cadastre that carried out the sale. After the certificate of eligibility is issued, the foreigner must obtain a residence ID from the Provincial Directorate of Immigration Management. Following this, it is necessary to apply for citizenship with the other necessary documents to the relevant Provincial Population and Citizenship Directorate. The application file is then sent to the General Directorate of Population and Citizenship Affairs in Ankara.

QUESTION 9 : Can I make the application through a proxy?

ANSWER : Yes, an application can be made with a duly issued power of attorney. An application can also be made with a power of attorney issued abroad. However, the power of attorney must include all other necessary powers, especially real estate purchase and citizenship application.

QUESTION 10 : How long does this whole process take?

ANSWER : There is no clear period in the legislation regarding how long it will take for the application to be finalized. Therefore, the period may vary depending on criteria such as the complete application and the speed of review of the application authority. In practice, this period is between 6 months and 1 year on average.

QUESTION 11 : What are my legal rights if my application is rejected?

ANSWER : Turkish citizenship by acquiring real estate is technically a type of citizenship acquired through exceptional means, not generally. Because the final decision in the application process is made by the President. How to file a lawsuit against the decisions of the President is stated in Article 24 of the Council of State Law No. 2575. Accordingly, the Council of State will be the court directly competent in the annulment case to be filed against the decisions of the President. The important thing here is; The case is both filed in the competent court and the findings showing that the rejection decision is wrong are properly presented to the court.

As can be seen, acquiring Turkish citizenship by acquiring real estate requires expertise in both application and legal procedures. We would be happy to serve you in this regard with our staff of lawyers who are competent in their field.

İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Avatar photo

by Süleyman İyigün

İyigün & Oktay Avukatlık Ortaklığı kurucularından biri olan Süleyman İyigün, Ankara’nın önde gelen ceza hukuku ofislerinden birinde yasal stajını tamamlamıştır. Stajı boyunca ceza hukukunun farklı alanlarında, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müvekkillerine hukuki danışmanlık vermiş, davalarını yürütmüştür. Staj sonrasında kendi hukuk bürosunu açan Süleyman, özellikle ceza hukuku, yabancılar hukuku ve vergi hukuku gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu süreçte yabancı müvekkillerinin Türkiye’de oturma ve çalışma izinlerinin alınması, vatandaşlık işlemlerinin yapılması gibi işlerini yürütmüştür. Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi’nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Süleyman, yüksek lisans tezini spor ceza hukuku alanında yazmıştır. Süleyman’ın temel çalışma alanları ceza hukuku, vergi hukuku, spor hukuku, idare hukuku, yabancılar hukuku ve iş hukukudur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.iyigun-oktaypartners.com/wp-content/uploads/2021/12/logo2-320x399.png
Mutlukent Mahallesi 2012. Cadde Beyköy Sitesi 2/19 Çankaya-Ankara
+90 312 922 15 82
+90 850 888 94 68

      Her Hakkı Saklıdır © 2021

İYİGÜN&OKTAY PARTNERS
Oylamak için tıklayın
[Toplam: 0 Ortalama: 0]